Verantwoording activiteiten seizoen 2021 en een vooruitblik op seizoen 2022

Informatie over de kuier- en fietsroute te Oudega Smallingerland, geïnitieerd en uitgevoerd door de Stichting Hattum de Vries, gesteund door de gemeente Smallingerland en het Iepen Mienskipsfûns in 2018.

De eerste stap van de kuier- en fietsroute langs tweeёnveertig objecten in het dorp Oudega en omgeving is klaar! Inmiddels is in 2021 een serie van 16 nieuwe objecten/gebouwen toegevoegd aan deze lijst

Het seizoen 2018/2019 heeft de Stichting Hattum de Vries zich beziggehouden met het opzoeken van historische informatie betreffende de tweeёnveertig objecten. Hiervoor zijn boeken geraadpleegd, interviews afgenomen en is er archiefonderzoek verricht in het archief van de gemeente Smallingerland. Voor de geraadpleegde bronnen klik hier

Vervolgens is de informatie in leesbare teksten samengevat en met foto’s, na veelvuldig passen en meten en in overleg met de drukker op de panelen gezet. Alle eigenaren van de desbetreffende panden zijn benaderd en hebben positief gereageerd. Ook heeft de Stichting de gemeente en het waterschap om toestemming gevraagd voor de plaatsing van een aantal zuilen

 

 

 

 

 

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan uitbreiding van de historische kuierroute met de Sânbuorren.

In het voorjaar van 2019 is gedurende een periode van 6 weken de tentoonstelling "HUISVLIJT" gepresenteerd aan het publiek. Ook deze tentoonstelling werd door het publiek hoog gewaardeerd. Inmiddels zijn wij alweer bezig met het opstellen van een nieuwe tentoonstelling die waarschijnlijk eind april 2020 zal worden geopend. Hierin zullen wij ingaan op 75 jaar bevrijding. Mobilisatie, oorlog en de gevolgen daarvan.

Waarschijnlijk zal deze tentoonstelling worden vergezeld door een lessenserie aan de plaatselijke lagere school al zijn de contouren nog niet geheel duidelijk.

Helaas is ook deze tentoonstelling stilgezet. Gehoopt wordt dat deze alsnog in 2021 plaats kan vinden. Mocht dit niet lukken, dan wordt gedacht aan 2022.

Ook is de stichting bezig met een herdenkingsmonument van de koude oorlog.

Deze zal, als alles volgens plan verloopt binnen afzienbare tijd opgericht worden aan de Gariperwei. Weliswaar niet op dezelfde plaats als waar vroeger de luchtwachtpost stond, maar enkele honderden meters noordelijker.