Terug

Archief Christelijke sportvereniging

Geschonken door Gerben Kooistra.

1946 Jaarverslag Chr. sport-korfbalvereniging “Nije Kriich”.

1946 Twee briefkaarten van de Chr. Korfbalbond.

1947 Jaarverslag

1948 Jaarverslag

1949 Jaarverslag

Deze vereniging is na ongeveer 10 jaar opgeheven wegens gebrek aan leden.

In de jaren zestig is op initiatief van K. Dantuma (dorpspolitie) de Chr. Sportvereniging C.S.O. opgericht, met o.a. korfbal, gymnastiek en volleybal.

Hieruit is de korfbalclub zelfstandig verdergegaan. Na enige jaren moest ook deze club opgeheven worden wegens gebrek aan leden.

 

1960-19-02 Uitnodiging van de Chr. Sportvereniging voor de jaarvergadering in het gebouw van de Geref. Kerk.

1958/59 Diploma uitgereikt aan de korfbalvereniging C.S.O. voor het behalen van het kampioenschap afd. Friesland klasse 4c.

1959 Diploma uitgereikt aan de korfbalvereniging C.S.O. voor het behalen van het kampioenschap afd. Friesland klasse 4.

1961 Diploma uitgereikt aan de korfbalvereniging C.S.O. voor het behalen van het kampioenschap afd. Friesland klasse 3a.

1954 mei Medaille Fryslândei Garyp 2de prijs junioren

1960 sept. Medaille Fryslândei Garyp 2de prijs

1960 sept. Medaille Frieslanddag 3de prijs junioren

1966 Een vaantje Fryslândei- Garyp

1966 Medaille 2de prijs in Garijp

Muntje van korfbal.

1967 Foto korfbalclub