Donateur worden?

 

Dat kan!!

Neem contact op met ons via de contactpagina!

 

 

Wij ontvangen alleen zo nu en dan subsidie voor eenmalige projecten. Daarom proberen wij om meer giften en/of donateurs te werven.

Op geen enkele wijze ontvangen leden van het bestuur of vrijwilligers enige compensatie voor de verrichte diensten.

 

Mocht u onze stichting een warm hart toedragen en donateur willen worden?

Ga dan naar onze contactpagina en mail ons of neem contact op met één van de bestuursleden!

 

Mocht u ons extra willen steunen?

Dat kan! Graag zelfs!

 

U kunt uw gift overmaken op ons rekeningnummer NL32 RABO 0320 9902 30 ten name van

St. Hattum de Vries

 

Onze volgende tentoonstelling zal gaan over de Oudegaaster middenstand.

Momenteel zijn we aan het inventariseren hoeveel en welke bedrijven en bedrijfjes er de laatste honderd jaar waren in Oudega.

 

We doen dit door onderzoek in ons archief en gesprekken te voeren met enkele oudere inwoners van Oudega. Zij weten b.v. nog hoeveel bakkers, slager, kruideniers en kroegen er 80 jaar geleden waren en hoe dat er uit zag.

 

Er is nog geen datum bekend wanneer we de tentoonstelling kunnen beginnen maar we houden u op de hoogte.

 

Vriendelijke groeten

 

Namens Stichting Hattum de Vries

 

Feike Wijma

penningmeester