Jan Binnes van der Wal

 

Jan Binnes van der Wal is in 1911 geboren op de Opperbuorren West 5 in Oudega. Jan Binnes van der Wal, boerenzoon en met een grote interesse voor de landbouw, was er van overtuigd dat het tijd werd om de historie van de nog bestaande en al verdwenen boerderijen op papier te zetten. Jarenlang, van 1995 tot december 1999, verzorgde Jan Binnes de rubriek 'waar de Oudegaaster boeren woonden' in dorpskrant "de Bakbrogge". Het verzamelde werk is later uitgegeven in een boek met dezelfde titel.

Na zijn pensionering heeft Jan Binnes van der Wal zich toegelegd op het maken van maquettes en miniaturen over het Friese landleven. Dit is hij tot op zeer hoge leeftijd blijven doen.

Al deze miniaturen en maquettes zijn gearchiveerd en elementen uit de verzameling zijn tentoongesteld in 'de Gearstal'.

Helaas ontbreekt het ons aan de ruimte om al zijn werken blijvend tentoon te stellen. Daarom hebben wij in de onderstaande fotogalerij foto`s van al zijn miniaturen geplaatst.

Nog niet alle objecten zijn gefotografeerd, maar we hebben gepoogd een zo groot mogelijk aantal van de miniaturen alvast hier te plaatsen