Terug

Zomervakantie

Gedurende de maand augustus is 'de Gearstal'gesloten. in verband met vakantie zal er niemand aanwezig zijn.

Vanaf de eerste week van september kunt u weer terecht op de vaste woensdagmorgen. Mocht het zo zijn dat u op een andere dag wilt langskomen?

Dat kan!

Neem contact op met één van de bestuursleden.