Beleidsplan


Beleidsplan en activiteiten

1. Afgelopen seizoen heeft de Stichting Hattum de Vries diverse bijdragen aangeleverd voor de dorpskrant.

2. De stichting vertelt op 4 mei een verzetsverhaal bij de dodenherdenking.

3. Diverse archieven zijn ontvangen en geïnventariseerd.

4. De inventarisatie van het archief van de Sint Agathakerk is inmiddels afgerond. De bestuursleden A. Bosgraaf en J van Zonneveld- de Vries zijn beheerders van dit archief.

5. Op woensdagmorgen houden wij open huis en indien mogelijk vergaderen wij over plannen voor 2022 en 2023.

6. Eind april en begin mei '22 heeft de stichting een tentoonstelling georganiseerd over de aanloop naar, de 2de wereldoorlog en de koude oorlog. Dit was een groot succes!

7. Momenteel interviewt de stichting plaatselijke ouderen variërend in leeftijd van 89 tot 96 jaar over het leven in Oudega in hun jeugd. Dit in het kader van 'oral history'.

8. Het bestuur is voornemens onderzoek te doen naar de plaatselijke middenstand en over deze middenstand een tentoonstelling te organiseren in 2023. Exacte data zijn nog niet bekend.

 

 

Algemene doelstelling

De Stichting Hattum de Vries, opgericht op 16 november 1995 heeft zich als doel gesteld: het beheren en conserveren van historisch materiaal afkomstig van Wytske de Vries betreffende de stoomboot de “ Voorwaarts “ II en andere uit overige bronnen afkomstige historische zaken betreffende Oudega, alsmede het op adequate wijze archiveren van dit materiaal en het opdoen en verspreiden van kennis uit deze gegevens te verzamelen met name in Oudega en omgeving.

De stichting kent geen beloningsbeleid.

Dit houdt in dat er op geen enkele wijze beloningen worden verstrekt aan leden van het bestuur, noch aan vrijwilligers. De stichting heeft geen actief wervingsbeleid onder derden

 

Verwezenlijken van de doelstelling

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

 

* het doen van onderzoek

 

* het verzamelen van historisch materiaal.

 

* het organiseren van activiteiten, zoals tentoonstellingen en het verzorgen van publicaties

 

* het geven van voorlichting en informatie, o.a. d.m.v. het openstellen van het archief voor onderzoekers

 

* het beheer en de conservatie van een geschikte archiefruimte

In de acte van Statutenwijziging op 17 april 2008 wordt bovengenoemde herhaald.